O. Szymon Hiżycki OSB ponownie wybrany opatem tynieckim

  • 17 stycznia 2023

O. Szymon Hiżycki OSB ponownie wybrany opatem tynieckim

Dnia 17 stycznia br. kapituła Opactwa Benedyktynów w Tyńcu wybrała o. Szymona Hiżyckiego OSB na opata tego klasztoru. To pierwszy przypadek w powojennej historii opactwa tynieckiego, że urzędujący opat został ponownie wybrany na urząd. Ze względu na to, że opactwo tynieckie ma status klasztoru niezależnego i jest wyłączone spod jurysdykcji Ordynariusza miejscowego, przełożony tego klasztoru jest wyższym przełożonym zakonnym. Zgodnie z prawem kanonicznym, opat posiada kościelną zwyczajną władzę kierowania i rządzenia klasztorem oraz wszystkimi członkami wspólnoty, zarówno w dziedzinie duchowej, jak i doczesnej.

Święty Benedykt nazywa opata „zastępcą Chrystusa”, dominus, abbas. Można więc powiedzieć, że opat zajmuje w klasztorze miejsce Chrystusa. Opat jest nie tylko wyższym przełożonym zakonnym, ale także nauczycielem, przewodnikiem duchowym i interpretatorem Reguły św. Benedykta. Jego urząd jest urzędem duszpasterza. Życie wspólnoty jest uzależnione od jego decyzji i zarządzeń. Kształtuje jej charakter i oblicze.

Zgodnie z prawem własnym, opata wybiera się na 8 lat. Urząd może być zawsze ponawiany. Wyborom opata tynieckiego przewodniczył o. Maksymilian Nawara OSB, Opat Prezes Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. W ubiegłym tygodniu, wspólnie z o. Bernhardem Alterem OSB, opatem Dormitio w Jerozolimie, przeprowadził także wizytację kanoniczną klasztoru tynieckiego. Zgodnie z prawem własnym, odbywa się ona co cztery lata. Wizytacja kanoniczna ma za cel ocenę bieżącej sytuacji klasztoru, tak pod względem duchowym, jak i doczesnym, oraz zbadać czy normy Reguły św. Benedykta i prawa powszechnego są w danym klasztorze przestrzegane. Zatem tegoroczna wizytacja zbiegła się z wyborami opackimi w naszym domu. Przedstawiamy sylwetkę opata tynieckiego.

Szymon Hiżycki OSB urodził się 7 lipca 1980 r. w Krakowie. Do klasztoru wstąpił w 1999 r. Pierwszą profesję monastyczną złożył 6 sierpnia 2001 r. Świecenia kapłańskie przyjął 12 października 2008 r. z rąk bp Bronisława Dembowskiego. Odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie, gdzie obronił doktorat z monastycyzmu. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza młodzieży, bibliotekarza, rektora studiów oraz mistrza nowicjatu. Przez kilka lat wykładał w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Asystent Polskiej Federacji Mniszek Benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest autorem wielu publikacji o tematyce monastycznej. Jest rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym i opiekunem wspólnoty oblatów tynieckich. Dnia 23 stycznia 2015 r. został, jako najmłodszy w powojennej historii klasztoru tynieckiego, wybrany na opata tynieckiego. Benedykcji, czyli uroczystego wprowadzenia na urząd i błogosławieństwa nowego opata, udzielił 21 marca 2015 r. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Dnia 17 stycznia 2023 r. został ponownie wybrany na urząd opata tynieckiego.

Przewielebnemu Ojcu Opatowi Szymonowi Hiżyckiego OSB gratulujemy wyboru, życzymy wszelkich potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa na czas Jego posługi!

Zdjęcia: Borys Kotowski OSB

Msze Święte

Niedziela
6:30
8:30
10:30 z udziałem wspólnoty mnichów
12:30
18:00

Dni powszednie
6:30 z udziałem wspólnoty mnichów
18:00

Spowiedź

Niedziele i święta
15 minut przed każdą Mszą świętą

Dni powszednie
17:45

Można umówić się na spowiedź indywidualnie
tel. (+48) 797 590 901 / e-mail: recepcja@jg.benedyktyni.com

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera. Nie będzie to tylko wiadomość z informacją o naszych produktach, ale chcemy również dzielić się fragmentami treści monastycznych (apoftegmaty, pisma ascetyczne itp.) oraz informować o nowych artykułach i konferencjach audio.

Księgarnia internetowa

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
Translate »