2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego i prośba o modlitwę za społeczność benedyktyńską w Polsce

  • 2 lutego 2024

2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego i prośba o modlitwę za społeczność benedyktyńską w Polsce

W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) Kościół od 1997 r. obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To okazja do zwrócenia uwagi na życie poświęcone Bogu.

Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia wiernych, w której pod działaniem Ducha Świętego naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się oni całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, aby – poświęceni z nowego i szczególnego tytułu dla chwały Boga, budowania Kościoła i zbawienia świata – osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i stając się w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę (kan. 573 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Stan życia konsekrowanego nie jest ze swej natury ani klerycki, ani laicki (kan. 588 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Papież Jan Paweł II podkreśla w Vita Consecrata, że „życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem. (..) Nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją”.

Pierwszą formą życia poświęconego Bogu w Kościele było życie mnichów. Na przestrzeni całej historii Kościoła powstało bardzo wiele klasztorów i zakonów monastycznych. W Polsce benedyktyni istnieją od XI wieku. Duchowość benedyktyńska jest częścią duchowości monastycznej. Najstarszy zachowany klasztor w Polsce to opactwo tynieckie, które zostało założone prawdopodobnie w 1044 r. Współcześnie nie brakuje mnichów i mniszek w Polsce, ale ich liczba nie jest duża.

Jak przedstawia się statystyka?

Obecnie mamy w Polsce w 4 klasztorach męskich i w 12 żeńskich 54 mnichów oraz 124 mniszki. Oblatów, czyli osób, które związały się poprzez przyrzeczenia z konkretną wspólnotą monastyczną, jest 291. Istnieją także benedyktyńskie zakony żeńskie, ale nie mnisze. Sytuacja w nich jest następująca. W Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (benedyktynki samarytanki) jest 91 sióstr oraz 25 osób należących do Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (benedyktynki loretanki) należą 165 siostry oraz jest ponad 4 tys. świeckich członków Rodziny Loretańskiej. Do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (benedyktynki misjonarki) należy 155 sióstr w Polsce oraz 86 sióstr za granicą.

Dzień życia konsekrowanego to szczególny czas modlitwy za zakony kontemplacyjne. Do takich należą zwłaszcza klasztory mnichów i mniszek. To również okazja, aby je wesprzeć. Złożone tego dnia ofiary na tacę będą przekazane na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.

Z uwagi na to, że papież Franciszek ogłosił bieżący rok rokiem modlitwy, to zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą o modlitwę za całą społeczność benedyktyńską w Polsce.

Pomimo niedużej liczebności benedyktynów i benedyktynek w Polsce, na świecie istnieje bardzo wiele klasztorów i zakonów benedyktyńskich. Prowadzą one liczne dzieła. O działalności benedyktynów i benedyktynek w Polsce i na świecie możecie się dowiedzieć odwiedzając strony internetowe.

Zapraszamy!

Ogólna strona o benedyktynach w Polsce

Oficjalna strona o benedyktynach na świecie

Kalendarz liturgiczny Konfederacji Benedyktyńskiej

Międzynarodowa Komunia Benedyktynek

Oficjalna strona oblatów benedyktyńskich na świecie


Zdjęcie: Marcin Marecik

Msze Święte

Niedziela
6:30
8:30
10:30 z udziałem wspólnoty mnichów
12:30
18:00

Dni powszednie
6:30 z udziałem wspólnoty mnichów
18:00

Spowiedź

Niedziele i święta
15 minut przed każdą Mszą świętą

Dni powszednie
17:45

Można umówić się na spowiedź indywidualnie
tel. (+48) 797 590 901 / e-mail: recepcja@jg.benedyktyni.com

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera. Nie będzie to tylko wiadomość z informacją o naszych produktach, ale chcemy również dzielić się fragmentami treści monastycznych (apoftegmaty, pisma ascetyczne itp.) oraz informować o nowych artykułach i konferencjach audio.

Księgarnia internetowa

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
Translate »