Powołanie

 

Benedyktyni na całe swe życie wiążą się z jedną wspólnotą. Dlatego czas formacji (postulat, nowicjat, juniorat) ma za zadanie ugruntowanie miłości wobec Boga i konkretnej wspólnoty z którą kandydat wiąże się od samego początku. Święty Benedykt pisze, że należy pilnie badać, czy nowicjusz szuka Boga, czy gorliwie uczestniczy w modlitwie liturgicznej oraz czy przez cierpliwość, posłuszeństwo i pracę włącza się w życie wspólnoty.

 

Kandydat do życia monastycznego przed wstąpieniem przyjeżdża do klasztoru jako gość w celu zapoznania się z życiem tynieckiej wspólnoty. Druga wizyta jest dwutygodniowym stażem w klasztorze, w czasie którego młodzieniec  bliżej przygląda się naszemu życiu. Wówczas podejmuje rozmowę z ojcem Opatem i mistrzem nowicjatu, aby ustalić ewentualny termin wstąpienia. Wstępując do klasztoru, kandydat rozpoczyna półroczny postulat. Następnie zostaje obłóczony w habit i rozpoczyna nowicjat kanoniczny trwający rok. Jeśli sprawdza się jego powołanie, wówczas po upływie kolejnego roku od zakończenia nowicjatu składa śluby czasowe na rok, które w następnych latach odnawia dwukrotnie. Po pięciu i pół roku od chwili wstąpienia, jeśli okaże się dostatecznie przygotowany, może złożyć śluby wieczyste. Ślubuje wówczas Bogu stałość (stabilitas), obyczaje monastyczne (conversatio morum) i posłuszeństwo (oboedientia) według Reguły św. Benedykta. Po ślubach czasowych bracia podejmują studia teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie. Ich ukończenie jest koniecznym wymogiem przystąpienia do święceń diakonatu i prezbiteratu.

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do klasztoru proszone są o zgłaszanie się do Brunona Koniecko OSB, który pełni funkcję mistrza nowicjatu (Magistra). Kontakt do o. Magistra: e-mail: magister@benedyktyni.pl

 

Aby być przyjętym do postulatu, trzeba mieć nie mniej niż 19 lat. Górna granica nie powinna przekraczać 35 roku życia. Zasadniczo wymagana jest matura. Ostatecznie każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Potrzebne są następujące dokumenty:

♦  Podanie

♦  Życiorys (napisany własnoręcznie)

♦  Świadectwo chrztu i bierzmowania

♦  Świadectwo ukończenia szkoły i katechizacji

♦  Świadectwo zdrowia

♦  Opinia księdza proboszcza

♦  Dwie fotografie legitymacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z fundamentalnym dla naszego życia tekstem, czyli Regułą św. Benedykta.

Msze Święte

Niedziela
6:30
8:30
10:30 z udziałem wspólnoty mnichów
12:30
18:00

Dni powszednie
6:30 z udziałem wspólnoty mnichów
18:00

Spowiedź

Niedziele i święta
15 minut przed każdą Mszą świętą

Dni powszednie
17:45

Można umówić się na spowiedź indywidualnie
tel. (+48) 797 590 901 / e-mail: recepcja@jg.benedyktyni.com

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera. Nie będzie to tylko wiadomość z informacją o naszych produktach, ale chcemy również dzielić się fragmentami treści monastycznych (apoftegmaty, pisma ascetyczne itp.) oraz informować o nowych artykułach i konferencjach audio.

Księgarnia internetowa

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
Translate »