Nowa odsłona czasopisma „Cenobium” i seria monastyczna „Ora et Labora”

  • 2 marca 2021

Nowa odsłona czasopisma „Cenobium” i seria monastyczna „Ora et Labora”

Z przyjemnością chcemy poinformować, że Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu zapoczątkowało wydawanie nowych publikacji monastycznych. Pierwszą z nich jest seria Ora et labora. Jej celem jest przybliżanie wszystkim zainteresowanym nauczania benedyktynów tynieckich. Pierwsze pozycje z tej serii będą poświęcone ślubom monastycznym oraz charakterystyce duchowości benedyktyńskiej. Zostaną one wydane w dwóch tomach. Pierwszy składa się z tekstów poświęconych duchowości benedyktyńskiej. Tom drugi będzie poświęcony ślubom mniszym. Oba tomy są zbiorem artykułów mnichów tynieckich z lat 80-tych, wydanych w tzw. serii z mniszkiem, obecnie już nie istniejącej. Artykuły zawarte w tych pozycjach ukazują to, co istotne w powołaniu monastycznym. Są zarazem świadectwem starszych braci, którzy żyli przed nami. Śmiało można powiedzieć, że to tradycja naszych ojców. W życiu mniszym zwyczaje dawnych ojców były w wielkim poszanowaniu i uchodziły za wzór postępowania. Właśnie seria Ora et labora ma przybliżać tradycję benedyktynów tynieckich. Mamy nadzieję, że pozycja ta będzie nie tylko pomocą w rozeznaniu powołania, ale również przybliży wszystkim duchowość monastyczną.

Natomiast w ramach działalności Instytutu Monastycznego będzie wydawane pismo „Cenobium”. Warto przypomnieć, że zostało ono założone w 1991 r. Mija zatem trzydzieści lat od wydania pierwszego numeru. Była to inicjatywa oddolna mnichów tynieckich, realizowana przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, początkowo jako półroczne zeszyty. Nazwa czasopisma nawiązuje do cenobitów, czyli do mnichów, którzy prowadzą życie wspólnotowe, żyją pod opatem i regułą w ramach klauzury klasztornej. Życie benedyktyńskie to życie wspólnotowe. Właśnie to życie wspólne mnichów ma być przedmiotem przemyśleń i modlitwy. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec wznowiło po wielu latach wydawanie tego czasopisma. Zostały wydane trzy numery, w których została podjęta fundamentalna dla benedyktynów kwestia – ślubów monastycznych. Każdy numer był poświęcony szerszemu zrozumieniu jednego ze ślubów mniszych. Aktualnie czasopismo „Cenobium” stało się pismem Instytutu Monastycznego. Będą w nim podejmowane różnego rodzaju kwestie dotyczące sposobu życia monastycznego. Obecny temat czasopisma dotyczy posługi przełożonego w klasztorach benedyktyńskich. Artykuły podejmują ten temat z różnych punktów widzenia.

Zarówno seria Ora et labora, jak i czasopismo „Cenobium”, to okazja do stworzenia przestrzeni wymiany myśli, rozważań teoretycznych i owoców codziennego życia, która będzie ukazywać innym sens i wartość monastycznego sposobu życia. Mamy nadzieję, że obie nowe propozycje wydawnicze benedyktynów tynieckich znajdą zainteresowanie nie tylko u mnichów czy mniszek, ale także u wszystkich innych zainteresowanych duchowością monastyczną bądź chrześcijańską.


Fot. Marcin Marecik

Msze Święte

Niedziela
6:30
8:30
10:30 z udziałem wspólnoty mnichów
12:30
18:00

Dni powszednie
6:30 z udziałem wspólnoty mnichów
18:00

Spowiedź

Niedziele i święta
15 minut przed każdą Mszą świętą

Dni powszednie
17:45

Można umówić się na spowiedź indywidualnie
tel. (+48) 797 590 901 / e-mail: recepcja@jg.benedyktyni.com

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera. Nie będzie to tylko wiadomość z informacją o naszych produktach, ale chcemy również dzielić się fragmentami treści monastycznych (apoftegmaty, pisma ascetyczne itp.) oraz informować o nowych artykułach i konferencjach audio.

Księgarnia internetowa

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position
Translate »