Zasady przyjmowania kandydatów

Benedyktyni na całe swe życie wiążą się z jedną wspólnotą. Dlatego czas formacji (postulat, nowicjat, juniorat) ma za zadanie ugruntowanie miłości wobec Boga i konkretnej wspólnoty z którą kandydat wiąże się od samego początku. Święty Benedykt pisze, że należy troskliwie badać, czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga, czy gorliwie uczestniczy w modlitwie liturgicznej oraz czy przez cierpliwość, posłuszeństwo i pracę włącza się w życie wspólnoty.

Kandydat do życia monastycznego przed wstąpieniem przyjeżdża do klasztoru na kilkudniowy pobyt w charakterze gościa, aby mógł się zapoznać z samym klasztorem,  rytmem jego życia oraz porozmawiać na temat powołania z mistrzem nowicjatu (Magistrem). Dalszym etapem przygotowania kandydata do wstąpienia jest zaproszenie go do klasztoru na dwutygodniowy pobyt w charakterze stażysty, co oznacza włączenie się w życie wspólnoty tynieckiej. Stażysta jest traktowany tak, jak postulant, jednak bez zobowiązania pozostania w klasztorze. Jest to jedynie próba. W czasie stażu kandydat powinien rozpoznać, czy wspólnota tyniecka może być jego domem i rodziną. Przedkłada również wtedy wypełnioną ankietę dla kandydata do klasztoru (jest ona do pobrania poniżej). Pod koniec tego okresu w rozmowie z opatem i mistrzem nowicjatu może zostać ustalony termin wstąpienia i rozpoczęcia postulatu. Termin jest ustalany indywidualnie dla każdego kandydata.

Aby być przyjętym do postulatu, trzeba mieć nie mniej jak 19 lat. Górna granica nie powinna przekraczać 35 roku życia. Zasadniczo wymagana jest matura. Ostatecznie każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Kontakt do o. Magistra: magister@benedyktyni.pl

Przy wstępowaniu potrzebne są następujące dokumenty:

  • Ankieta dla kandydata (do pobrania w pdf)
  • Podanie (wzór w pdf)
  • Życiorys (napisany własnoręcznie)
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania
  • Świadectwo ukończenia szkoły i katechizacji
  • Świadectwo zdrowia
  • Opinia księdza proboszcza
  • W przypadku duchownych albo tych, którzy byli już przyjęci do innego instytutu życia konsekrowanego, do stowarzyszenia życia apostolskiego albo do seminarium, to konieczne jest ponadto zaświadczenie odnośnego ordynariusza miejsca, wyższego przełożonego instytutu lub stowarzyszenia, bądź rektora seminarium
Słuchaj, synu, nauk mistrza…

Od jakiegoś czasu regularnie publikujemy materiały audio na profilach Apple Podcasts oraz Spotify. Jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu docieramy do naszych słuchaczy i czytelników…

Posłuchaj

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Dziękujemy! Za parę minut otrzymasz e-maila z linkiem potwierdzającym subskrypcję...

Coś poszło nie tak...

Darmowy e-book
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position