Wielki Post w opactwie tynieckim


1 marca Kościół katolicki rozpoczyna okres świętego skupienia zwany Wielkim Postem. Trwa on czterdzieści dni i stanowi formę przygotowania do obchodów Triduum Paschalnego, w ramach których wspominamy chwalebną mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w planie dnia Środy Popielcowej.

06:00 – Jutrznia
12:15 – Godzina czytań
17:00 – Nieszpory (łac.)
18:00 – Msza św. pontyfikalna z obrzędem posypania głów popiołem
20:15 – Kompleta (łac.)

Tego dnia Msze św. będą odprawione również o godz. 6:30 i 8:30, a w Podgórkach Tynieckich również o 18:00.

Przypominamy, iż w Środę Popielcową wiernych między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, tj. ograniczenie się do dwóch posiłków lekkich i jednego sytego oraz zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Wielki Post jako okres liturgiczny nawiązuje do odosobnienia, któremu Jezus Chrystus oddał się na okres czterdziestu dni według przekazów ewangelicznych (Mt 4,2; Łk 4,2; Mk 1,13). Symbolicznie Post odnoszony jest również do czterdziestu lat, które Izrael spędził na pustyni po wyjściu z Egiptu, a przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Pielgrzymka Izraela już przez Orygenesa była interpretowana jako figura duchowej drogi, którą musi przebyć każdy chrześcijanin, wyrzekając się grzechu i dążąc do zjednoczenia z Bogiem. W tym okresie wszyscy chrześcijanie są wezwani do praktykowania postu, modlitwy i jałmużny oraz do podjęcia uczynków miłosierdzia wobec swoich bliźnich. Tradycja benedyktyńska zawsze widziała w Wielkim Poście czas uprzywilejowany: św. Benedykt sądził, iż mnisi zawsze powinni żyć tak, jak żyje się w Poście (RB 49,1): Uczynimy to w sposób godny, jeśli będziemy wystrzegać się wszelkich błędów, oddamy się zaś modlitwie zmieszanej ze łzami, czytaniu, skrusze serca i wyrzeczeniu.

W Wielkim Poście zapraszamy także na nabożeństwo Gorzkich Żali, w każdą niedzielę o godz. 15:00. Kazania pasyjne głosi w tym roku w. br. Wojciech.