Uroczystość św. Benedykta. Profesja wieczysta br. Jakuba


11 lipca Kościół obchodzi uroczystość św. Benedykta z Nursji, Patrona Europy i Patriarchy Mnichów Zachodu. Tego dnia w naszym opactwie będzie obowiązywał świąteczny plan dnia (zob. niżej). W czasie Mszy św. pontyfikalnej, celebrowanej przez o. opata Szymona Hiżyckiego, jeden z naszych braci, Jakub Biel, złoży śluby wieczyste. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

Plan dnia:

10 lipca:

17.00 I Nieszpory pontyfikalne (łac.)

19:30 Wigilie (Godz. czyt., pol., i Kompleta, łac.)

11 lipca:

7.30 Jutrznia pontyfikalna (łac.)

12.50 Modlitwa w ciągu dnia

17.00 II Nieszpory pontyfikalne

18.00 Msza św. pontyfikalna – koncelebrowana, podczas której br. Jakub złoży profesję uroczystą

Ok. 20.50 Kompleta

Gorąco zachęcamy, by zapoznać się z genezą obchodu uroczystości ku czci Benedykta z Nursji właśnie w dzień 11 lipca. Według tradycji jego śmierć nastąpiła 21 marca (kiedy świętujemy jego „Transitus„, czyli „przejście do Nieba”), a dzień 11 lipca jest kojarzony z przeniesieniem relikwii autora Reguły z Monte Cassino do opactwa Fleury nad Loarą. Przed laty pisał o tym nasz mnich, o. Bernard Turowicz.

Przypominamy też słowa o. Leona o uniwersalizmie nauki św. Benedykta z Nursji: