Prawdziwe „lectio divina” na powrót wprowadza nas w zażyłą więź z Bogiem jako naszym Ojcem

  • 3 grudnia 2019

Prawdziwe „lectio divina” na powrót wprowadza nas w zażyłą więź z Bogiem jako naszym Ojcem

W lectio divina chodzi o żywy kontakt ze słowem, o słowo, które do nas osobiście dochodzi, o subiektywny odbiór słowa Bożego. W naszym czytaniu nie możemy jednak zapominać o podstawowej prawdzie, że Pismo Święte jest powierzone Kościołowi. Doświadczenie uczy, że subiektywizm może zaprowadzić człowieka na manowce. Jaką mam bowiem pewność, że sens, jaki mi się objawił, jest rzeczywiście podany mi przez Boga? Same kryteria subiektywne nie wystarczają. Potrzeba odnieść się do Kościoła – autentycznego depozytariusza słowa Bożego. To, co w lectio divina Pan Bóg chce mi osobiście powiedzieć, nie może być sprzeczne z obiektywną prawdą dotyczącą tego fragmentu. On chce mi – być może – powiedzieć coś więcej niż zawiera sama racjonalnie uchwytna prawda zawarta w tekście. Być może chce mnie wprowadzić w szczególną zażyłość z sobą, ale zawsze jest to ubogacenie obiektywnie uchwytnej prawdy, a nie jej zaprzeczenie czy podważenie. Przykład takiego ubogaconego odczytania przykazań dał nam sam Pan Jezus w tak zwanym Kazaniu na górze. Nie zmieniając przykazań Starego Przymierza, ukazał ich prawdziwą głębię wyrastającą z wsłuchania się w nie (zob. Mt 5,17–48).

Klasycznym przykładem osobistego odczytywania słów Pisma Świętego był moment nawrócenia św. Augustyna opisany przez niego w ósmym rozdziale Wyznań:

I nagle słyszę (…) „Weź to, czytaj! Weź to, czytaj!” (…) Chwyciłem książkę, otworzyłem i czytałem w milczeniu słowa, na które najpierw padł mój wzrok: …nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwości (Rz 13,13–14). Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie po doczytaniu tych słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Zaznaczywszy to miejsce palcem – czy jakimś innym znakiem, nie pamiętam – zamknąłem książkę i już ze spokojną twarzą powiedziałem Alipiuszowi, co się stało.

Jednocześnie Alipiusz, przyjaciel Augus­tyna, otrzymał słowo dla siebie: A słabego w wierze przyjmujcie (Rz 14,1). Te słowa, które wcześniej nieraz czytali i rozważali, teraz odczytane jako skierowane do nich osobiście przez Boga, przemieniły ich życie. W ten sposób ich lectio – „czytanie”, stało się prawdziwie „czytaniem Bożym” – lectio divina.

To odczytanie Bożego słowa i przyjęcie go z całym zawierzeniem jest procesem odwrotnym do tego, co się stało w opisie rajskiego grzechu. Tam człowiek będący prawdziwie dzieckiem Bożym, pełen ufności, został zwiedziony i doprowadzony do zwątpienia w Bożą bezinteresowną miłość. Dlatego zaczął szukać dla siebie pełni poznania i życia w rzeczach stworzonych, niezależnie od Boga. Przestał słuchać Boga, a zaczął słuchać swoich namiętności. One doprowadziły go do grzechu i tego wszystkiego, co z grzechu wynika: braku jedności i ufności, walki o swoje, o znaczenie, o to, kto jest ważniejszy itd. (zob. Rdz 3,1–8). Prawdziwe lectio divina na powrót wprowadza nas w zażyłą więź z Bogiem jako naszym Ojcem i jednocześnie z innymi ludźmi jako naszymi braćmi i siostrami / Włodzimierz Zatorski OSB Usłyszeć Słowo Boże. Praktyka lectio divina /

Włodzimierz Zatorski OSB (ur. 1953) benedyktyn, fizyk, teolog, filozof. Ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.) Od 1980 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, (śluby wieczyste złożył w 1984 r.). Założycieli wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”. Od 2005 do 2009 przeor w Tyńcu, 2010-2013 mistrz nowicjatu. Od 2015 szafarz (ekonom) klasztoru. Od 2002 roku prefekt (opiekun) oblatów świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Autor ponad 40 tytułów książkowych w tym 3 tytuły z zakresu duchowości lidera: Podstawy duchowości lidera (2011), Duchowość lidera. Wybrane zagadnienia (2014), Duchowe dylematy lidera (2017). 

Słuchaj, synu, nauk mistrza…

Od jakiegoś czasu regularnie publikujemy materiały audio na profilach Apple Podcasts oraz Spotify. Jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu docieramy do naszych słuchaczy i czytelników…

Posłuchaj

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Dziękujemy! Za parę minut otrzymasz e-maila z linkiem potwierdzającym subskrypcję...

Coś poszło nie tak...

Darmowy e-book
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position