Powołanie

 

Benedyktyni na całe swe życie wiążą się z jedną wspólnotą. Dlatego czas formacji (postulat, nowicjat, juniorat) ma za zadanie ugruntowanie miłości wobec Boga i konkretnej wspólnoty z którą kandydat wiąże się od samego początku. Święty Benedykt pisze, że należy pilnie badać, czy nowicjusz szuka Boga, czy gorliwie uczestniczy w modlitwie liturgicznej oraz czy przez cierpliwość, posłuszeństwo i pracę włącza się w życie wspólnoty.

 

Kandydat do życia monastycznego przed wstąpieniem przyjeżdża do klasztoru jako gość w celu zapoznania się z życiem tynieckiej wspólnoty. Po wstępnych rozmowach i ok. dwutygodniowym pobycie w klasztorze, w rozmowie z ojcem Opatem i mistrzem nowicjatu zostaje ustalony termin wstąpienia. Wstępując do klasztoru, kandydat rozpoczyna półroczny postulat. Następnie zostaje obłóczony w habit i rozpoczyna nowicjat kanoniczny trwający rok. Jeśli sprawdza się jego powołanie, wówczas po upływie pół roku od zakończenia nowicjatu składa śluby czasowe na rok, które w następnych latach odnawia dwukrotnie. Po pięciu latach od chwili wstąpienia, jeśli okaże się dostatecznie przygotowany, może złożyć śluby wieczyste. Ślubuje wówczas Bogu stałość (stabilitas), obyczaje monastyczne (conversatio morum) i posłuszeństwo (oboedientia) według Reguły św. Benedykta.

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do klasztoru proszone są o zgłaszanie się do o. Konrada Małysa OSB, który pełni funkcję mistrza nowicjatu (Magistra). Kontakt do o. Magistra: 509 016 409 lub e-mail: magister@benedyktyni.pl

 

Aby być przyjętym do postulatu, trzeba mieć nie mniej niż 19 lat. Bracia po złożeniu pierwszych ślubów podejmują studia teologiczne, dlatego wymagana jest matura. Potrzebne są następujące dokumenty:

♦  Podanie

♦  Życiorys (napisany własnoręcznie)

♦  Świadectwo chrztu i bierzmowania

♦  Świadectwo ukończenia szkoły i katechizacji

♦  Świadectwo zdrowia

♦  Opinia księdza proboszcza

♦  Dwie fotografie legitymacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z fundamentalnym dla naszego życia tekstem, czyli Regułą św. Benedykta.

© 2017 Opactwo Benedyktynów | www.tyniec.benedyktyni.pl