Zwiedzanie Opactwa

 
 
 
Zapraszamy do zwiedzania klasztoru z przewodnikiem i zachęcamy do odwiedzenia muzeum opactwa.
Wszystkie informacje na stronie Fundacji Chronić Dobro (otwiera nowe okno)

© 2018 Opactwo Benedyktynów | www.tyniec.benedyktyni.pl