Uroczystość Objawienia Pańskiego 2018


W uroczystość Objawienia Pańskiego będzie obowiązywał poniższy plan dnia:

5 stycznia

17:00 – I Nieszpory pontyfikalne (po łacinie)

19:30 – Wigilie (Godz. czytań) z łacińską Kompletą

6 stycznia

7:30 – Jutrznia (po łacinie)

10:05 – Modlitwa w ciągu dnia

10:30 – Msza św. pontyfikalna koncelebrowana

19:00 – II Nieszpory pontyfikalne

20:15 – Kompleta (po łacinie)