Tegoroczne dwa pierwsze dni Oktawy Bożego Narodzenia


26 grudnia 2018

Jubileusz 65 lecia święceń kapłańskich O. Leona Knabita
Główne uroczystości odbyły się na Mszy Świętej o godz. 10.30, której przewodniczył dostojny Jubilat. Zgromadzeni goście, parafianie oraz nasza Wspólnota, dziękowaliśmy Dobremu Bogu za dar kapłaństwa O. Leona. Homilię wygłosił Przewielebny O. Opat. Sam Jubilat przemówił krótko na koniec mówiąc, że w ciągu tych lat sprawował dokładnie 30 825 Mszy Świętych.
Przypomnijmy kilka faktów:
26.12.1929 przychodzi na świat Stefan Knabit
27.12.1953 przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa siedleckiego Ignacego Świrskiego, dziś już Sługi Bożego
25.10.1958 ks. Stefan odczytał powołanie do życia monastycznego i rozpoczyna nowicjat w opactwie tynieckim dostając imię Leon
15.08.1963 O. Leon składa profesję uroczystą
Jako kapłan-mnich sprawuje to, co mu zlecają poszczególni przełożeni.
Dziękujemy Bogu za osobę Czcigodnego Jubilata, życząc obfitości łask na dalsze lata.

 
Następnie 27 grudnia 2018
Pogrzeb ś.p. Br. Gabriela Kiwaka