Początek Wielkiego Postu w opactwie


Tradycyjnie Wielki Post, czterdziestodniowy okres pokuty i nawrócenia, rozpoczyna się nabożeństwem czterdziestogodzinnym, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Adoracja będzie trwać:

  • w niedzielę 11.02: od zakończenia Mszy św. o 12:30 do rozpoczęcia Mszy św. o 18:00;
  • w poniedziałek 12.02: od zakończenia Mszy św. o 6:30 do północy;
  • we wtorek, 13.02: od zakończenia Mszy św. o 6:30 do Nieszporów o 18:30.

We wtorek 13.02 na zakończenie nabożeństwa czterdziestogodzinnego zostaną odprawione Nieszpory eucharystyczne z celebransem, w języku polskim, o 18:30.

W środę popielcową, 14.02, obowiązuje poniższy plan dnia:

6:00 – Jutrznia
12:15 – Godzina czytań
17:00 – Nieszpory (łac.)
18:00 – Msza św. pontyfikalna koncelebrowana
20:15 – Kompleta (łac.).