Ojciec Maksymilian Nawara OSB nowym opatem prezesem


Z radością informujemy państwa o wyborze nowego opata prezesa Kongregacji Zwiastowania, do której należy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. W czasie Kapituły Generalnej odbywającej się w Opactwie świętej Scholastyki w Subiaco we Włoszech 9 września nowym opatem prezesem został mianowany ojciec Maksymilian Nawara, podprzeor Opactwa Benedyktynów w Lubiniu. W ten sposób zajął miejsce o. Ansgara Schmidta (widoczny na zdjęciu), benedyktyna z Opactwa świętego Macieja w Trewirze, który tę funkcję sprawował od 2004 roku. Każdorazowo opat prezes zostaje wybrany na 8-letnią kadencję

 

Głównym jego zadaniem jest wizytowanie co 4 lata wszystkich opactw i klasztorów swojej Kongregacji, co wiąże się z troską o zachowanie w nich odpowiedniego poziomu duchowego i materialnego. Kongregacja Zwiastowania powstała w 1920 roku wysiłkami trzech opatów belgijskich i dzisiaj zrzesza 27 klasztorów na niemalże wszystkich kontynentach (poza Australią i Oceanią). Ojciec Maksymilian jest pierwszym polakiem obsadzonym na tej funkcji, a za jego kadencji (w roku 2020) przypadnie setna rocznica od powstania Kongregacji Zwiastowania.

Benedykcja opata prezesa (specjalne błogosławieństwo dla pełnienia tej posługi) odbyła się 10 września. 

 

Życiorys o. Maksymiliana Nawary OSB

Ojciejc Maksymilian Nawara OSB, imię chrzcielne Robert, urodził się 10 marca 1979 roku w Sosnowcu. Wychował się w rodzinnym Będzinie, gdzie przynależał do parafii pw. Św. Katarzyny Sieneńskiej i Bł. Honorata Koźmińskiego. W 1998 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie. W tym samym roku wstąpił do Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Nowicjat rozpoczął w grudniu 1998 roku przybierając nowe imię Maksymilian. Pierwszą profesję monastyczną złożył dnia 11 lipca 2000 roku, a uroczyste śluby dnia 7 września 2003. W latach 2002-2008 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu. Od 2004 roku uczestniczył w Kapitułach Generalnych Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania jako delegat wspólnoty. W 2006 roku przejął prowadzenie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej przy Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu po o. Janie Berezie OSB. Od 2006 roku pełni funkcję sekretarza br. Izaaka Kapały, przeora konwentualnego Opactwa w Lubiniu. Święcenia diakonatu przyjął w 2007 roku, a rok później dnia 18 maja święcenia prezbiteratu. Od 2008 roku pełni posługę magistra nowicjatu i postulatu. W dniu 30 października 2012 roku został mianowany podprzeorem Opactwa w Lubiniu. W 2012 roku podczas Kapituły Generalnej został mianowany czwartym asystentem o. Ansgara Schmidta OSB, Opata Prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. W 2015 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogdana Częsza na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu z dziedziny teologii patrystycznej pod tytułem „Teologiczna interpretacja raju w dziełach świętego Efrema Syryjczyka i jej aplikacja w liturgicznych hymnach Kościołów tradycji syryjskich w Indiach”. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu duchowości. Przez około 10 lat był członkiem Grupy Christophoros, zrzeszającej wspólnoty życia różnych wyznań chrześcijańskich. Aktywnie zaangażowany w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem zen tradycji Soto.

Powyższy życiorys o. Maksymiliana zapożyczyliśmy ze strony Opactwa Benedyktynów w Lubiniu. Również tam zachęcamy do zobaczenia galerii z tych wydarzeń.