Oblaci – Modlitwa oblata

Modlitwa oblata

Boże, nasz Ojcze,

Dziękujemy Ci za to, że nas powołałeś do szczególnego uczestnictwa w duchowej rodzinie św. Benedykta. Pragniemy, posłuszni Jego Regule, prawdziwie Ciebie szukać, dążyć wytrwale do Ciebie za przewodem Ewangelii i niczego nie stawiać wyżej nad miłość Chrystusa.

 

Naucz nas modlitwy. Niech ona skłania nasze serca do słuchania Ciebie i przyjmowania Twojej Woli. Pomóż nam często znajdować czas na modlitwę. Niech nic nie będzie ważniejsze od Służby Bożej.

 

Powierzamy Twojej dobroci nasze rodziny i naszych bliskich, wszystkie wspólnoty benedyktyńskie, naszą Ojczyznę i cały Kościół oraz tych, którzy w tej chwili najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

 

Pragniemy szanować wszystkich ludzi i służyć im z pokorą, jak samemu Chrystusowi.

 

Niech nasza praca i wszystko, co czynimy, służy naszym bliźnim i Twojej chwale, abyś we wszystkim był uwielbiony i aby świat wokół nas stawał się lepszy.

 

W trudach i przeciwnościach, przez cierpliwość, pragniemy stać się uczestnikami Męki Chrystusa, Który oby nas doprowadził do życia wiecznego.

 

Przyjmij nas, Panie, według Słowa Twego, a żyć będziemy, i nie zawiedź naszej nadziei.

 

Najświętsza Matko Boża, prowadź nas drogą pokory do Twojego Syna.

 

Święty Benedykcie, módl się za nami.
Amen.

© 2018 Opactwo Benedyktynów | www.tyniec.benedyktyni.pl