Małgorzata Borkowska OSB przeoryszą w Żarnowcu


Dnia 15 czerwca 2018 r. Matka Ksieni Faustyna Foryś OSB mianowała, na 3–letnią kadencję nową przeoryszę wspólnoty sióstr benedyktynek w Żarnowcu. Została nią siostra Małgorzata Borkowska OSB.

Przeorysza wspomaga ksienię radą i pomocą w obowiązkach przełożeńskich, zastępuje ją w razie nieobecności lub gdy ma przeszkodę. Głównym jej obowiązkiem jest czuwanie nad zachowaniem w domu karności i porządku. (…) Ksieni może również powierzyć jej pewną część swojej władzy.

 

Siostrze Małgorzacie gratulujemy otrzymanego stanowiska, równocześnie zapewniamy o naszej modlitwie. Oby nowa posługa była okazją wzrastania w służbie Bogu i ludziom.