„Liturgia Bożej obecności”. Pierwszy odcinek nowej serii konferencji


Zapraszamy do zapoznania się z nową serią wideokonferencji o. Konrada Małysa, benedyktyna z tynieckiego klasztoru. Ojciec Konrad będzie prowadził rozważania pod tytułem „Liturgia Bożej obecności”. Celebrowanie liturgii bowiem polega na przybliżaniu Bożej rzeczywistości: poprzez wspominanie boskiego działania w historii Izraela, poprzez realne uobecnienie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana, a także poprzez dobitne ukazanie, że Bóg działa dziś w naszym życiu i właśnie dziś kieruje do nas swe Słowo.

Regularnie ukazujące się konferencje o. Konrada będą próbowały ukierunkować nas na bardziej świadome przeżywanie liturgii i lepsze łączenie je z treścią naszej codzienności. Liturgia nie jest ucieczką od realiów gdzieś pomiędzy obłoki. Liturgia pomaga odkryć głęboki sens każdej chwili życia, tylko pozornie szarego i pozbawionego blasku. Specjalnością benedyktynów jest codzienność: mnisi wiedzą, że każdy czas jest święty. Wystarczy sobie to uprzytomnić.

Tego życzymy słuchaczom nowych wideoklipów, jak i nam samym. Nigdy dość wiedzy o tym, jak blisko każdego z nas, w każdej sekundzie dnia, jest nasz Bóg.
 
A teraz zachęcamy do wysłuchania pierwszej konferencji: