Kurs Szkoleniowy dla Liderów Wspólnot Charyzmatycznych

W dniach 17-24 lutego 2019 gościliśmy liderów Wspólnot Charyzmatycznych z kraju i zagranicy zgromadzonych na Kursie Szkoleniowym prowadzonym przez przedstawicieli ICCRS (Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej), powołanej przy watykańskim organie Papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Kurs, w którym uczestniczyło ponad 150 osób miał na celu powołać i wyposażyć nowych liderów oraz zachęcić i wzmocnić liderów już posługujących. W szerszej perspektywie ICCRS pragnie tworzyć ogólnoświatową wspólnotę mężczyzn i kobiet, dając im wspólne doświadczenie i zrozumienie tego, czym jest formacja liderów i służba Kościołowi, w szczególności – kłaść fundament teologiczny i eklezjalny pod posługę, pogłębiać teoretyczny i praktyczny wymiar służby charyzmatycznej, umożliwiać spotkanie z przemieniającą mocą Bożej miłości i tworzyć sieć relacji pomiędzy osobami o podobnym doświadczeniu dla wzajemnego wsparcia i współpracy.