„Kochał życie monastyczne”. Karol van Oost OSB i jego „Komentarz do Reguły”


W ostatnich dniach ukazał się Komentarz do Reguły Świętego Ojca Naszego Benedykta pióra o. Karola van Oost, odnowiciela naszego klasztoru: mnicha opactwa św. Andrzeja w Zevenkerken (Brugia, Belgia), rekolekcjonisty, duszpasterza młodzieży i prawdziwego ojca odradzającego się życia mniszego w powojennym Tyńcu. Nasza wspólnota wiele mu zawdzięcza – jakby nie dość było jego zasług, udało się z czasem odkryć kolejną: pozostawiony przez niego komentarz do Reguły. Redaktorem prac nad tym tekstem był br. Jakub Biel, i dlatego chcemy dziś zaprosić Was do wysłuchania jego wypowiedzi o tym, jak doszło do wydania książki i co dla niego samego znaczy dziedzictwo o. Karola.