Bierzmowanie w naszej parafii w niedzielę 10.06.2018 r.


W najbliższą niedzielę 10.06 o godzinie 10:30 w naszej parafii będziemy uczestniczyć w sakramencie bierzmowania. Młodzież, odpowiednio przygotowana przyjmie w tym dniu dar Ducha Świętego, aby ściślej zjednoczyć się z Bogiem i z odwagą wypełniać obowiązki chrześcijańskie. Uroczystości tej będzie przewodniczyć biskup Damian Muskus. Jego ekscelencja od 2011 roku pełni posługę biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.

Przez nasz udział i modlitwę prośmy o umocnienie kandydatów do sakramentu bierzmowania.