Wznowiona biografia o. Karola van Oost


Już za rok będziemy mieli okazję obchodzić 80 rocznicę wskrzeszenia Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. W lipcu 1939 roku, po upływie 123 lat od kasaty, dokonanej przez cesarza Franciszka I, ojciec Karol van Oost wraz z małą grupką polskich mnichów osiada w Tyńcu. Po burzliwym okresie II wojny światowej małymi krokami podejmuje dzieło odbudowy tysiącletniego klasztoru. Do dnia dzisiejszego odczuwamy nie tylko wpływ zewnętrzny jego działalności, ale także moralny i duchowy. W pewnym sensie każdy mnich żyje duchem swoich poprzedników.

 

Wobec ojca Karola mamy zatem wielki dług wdzięczności, dlatego też z radością wznawiamy jego biografię, pióra cenionego benedyktyna-historyka o. Pawła Sczanieckiego. Poznamy sylwetkę belgijskiego mnicha pochodzącego z opactwa św. Andrzeja w Zevenkerken, który całe swe serce zakotwiczył w Polsce, w Tyńcu.

Zapraszamy także do zapoznania się z Komentarzem do Reguły Świętego Ojca naszego Benedykta, napisanym przez ojca Karola, a skierowanym do ówczesnych mnichów tynieckich.