1 i 2 listopada w opactwie tynieckim


Zapraszamy do zapoznania się z planem liturgii na najbliższe dni.

1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych

7:30 – Jutrznia (łac.)
10:30 – Msza św. pontyfikalna, podczas której swe pierwsze śluby mnisze złożą bracia Mateusz i Mikołaj
14:30 – Nieszpory (po polsku)
po Nieszporach procesja na cmentarz
19:45 – Wigilie (Godz. czyt. po polsku z Kompletą łac.).

2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

6:00 – Jutrznia
6:30 – Msza św. z udziałem wspólnoty (po łacinie)
8:30 – Msza św. z udziałem wspólnoty
17:00 – Nieszpory
18:00 – Msza św. z udziałem wspólnoty
19:45 – Kompleta (łac.)