„Pałacem Chrystusa jest serce”. O. opat o nowej publikacji Wydawnictwa Tyniec


Jakiś czas temu nasze wydawnictwo opublikowało wybór najważniejszych artykułów wybitnego znawcy starożytnego monastycyzmu, Antoine’a Guillaumonta (1915–2000). Właśnie światło dzienne ujrzał zestaw jego szkiców na temat modlitwy Jezusowej.

Zaczynał swoją karierę naukową od recenzji filologicznych studiów nad językami hebrajskim i aramejskim, zajmował się publikacją koptyjskich fragmentów pism Izajasza z Gazy (V w.) oraz badaniem historii i duchowości monastycyzmu wschodniego. Został profesorem patrologii syryjskiej w École Pratique des Hautes Études na Sorbonie, a potem w Collège de France. Wydał wiele tekstów źródłowych (m.in. dzieł Ewagriusza ), był autorem wielu cennych prac dotyczących tradycji monastycznej, zwłaszcza duchowości Ojców Pustyni, a także licznych analiz historii i duchowości monastycyzmu syryjskiego, co więcej – do dziś jego prace pozostają jedynymi z ważniejszych studiów z historii i teologii Kościołów syryjskich. Zajmował się także archeologią monastyczną; jest odkrywcą osady monastycznej Cele w Górnym Egipcie (miejsca, które znamy chociażby z wielu apoftegmatów) .

O studiach nad modlitwą Jezusową i monastycyzmem A. Guillamonta w krótkim klipie opowiada tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki. Zapraszamy do odwiedzenia strony wydawnictwa oraz do obejrzenia filmu z komentarzem o. opata: