Opactwo tynieckie Pomnikiem Historii


15 marca w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się uroczystość włączenia dziesięciu zabytków do grupy Pomników Historii. W tej liczbie znalazł się również nasz klasztor. Delegacja z naszego klasztoru, której przewodniczył opat, o. Szymon Hiżycki, odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy dokument poświadczający nadanie nowego statusu naszemu zabytkowemu domowi.

Rangę Pomnika Historii nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia, a celem wyróżnienia jest promocja najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie Polski oraz zwrócenie uwagi na konieczność podejmowania wspólnych działań zmierzających do zachowania najważniejszych zabytków w dobrej kondycji.

Jak powiedział o. opat w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”, to duże wyróżnienie dla nas, którzy teraz w Tyńcu żyjemy, dla tych, którzy do Tyńca przyjeżdżają, ale też dla tych, którzy Tyniec budowali przez wieki. To także zaproszenie dla nas, żebyśmy odważnie podjęli starania o konserwację i pokazanie najstarszej struktury klasztoru, konserwację ogrodu XVIII-wiecznego, podjęcie inicjatywy, jeśli chodzi o budowę uli, czyli klasztornej pasieki, o której pisał już Jan Długosz.

Poza naszym klasztorem, za Pomniki Historii uznano: radiostacja w Gliwicach, kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego (zwany Kościołem Pokoju) w Jaworze, kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie, katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy, zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwanego kościołem Pokoju, również w Świdnicy, pobenedyktyński zespół klasztorny na Świętym Krzyżu i przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, a także zespół opactwa cystersów w Wąchocku.

Przeczytaj więcej na temat uroczystości.