Nowa seria komentarzy biblijnych ojca Włodzimierza


Zapraszamy do śledzenia najnowszej serii komentarzy biblijnych o. Włodzimierza Zatorskiego OSB. Rozważania, które prowadzi tyniecki mnich, poświęcone są praktyce lektury Słowa Bożego, lectio divina. W tej serii odcinków analizie zostaje poddany List św. Jakuba Apostoła.

„Pan Jezus mówi: moje słowa nie przeminą – świat przeminie, ale Jego słowa nie przeminą. To oznacza, że w relacji między Bogiem a człowiekiem słowa są czymś metafizycznie mocniejszym niż wszystko inne”. Te słowa o. Włodzimierza akcentują znaczenie spotkania z żywym Słowem, Jezusem Chrystusem. Uważna lektura Listu św. Jakuba prowadzi nas przez podstawowe problemy wiążące się z obecnością chrześcijanina w świecie: o. Zatorski szuka m.in. odpowiedzi na pytanie o rozumienie „świata”, wskazuje na skutki niewłaściwego skierowania się ku swoim bliźnim i na konieczność poprawnego rozumienia nawiązywania więzi ze wspomnianym światem. Zanim jednak dojdzie do właściwej egzegezy Jakubowego listu, mowa jest o fundamentalnych pojęciach i kategoriach biblijnych. Czym jest Logos? Jakie jest biblijne rozumienie wiary? Jak należy rozumieć pojęcie prawdy w oparciu o Pismo Święte?

Zachęcamy do wysłuchania pierwszej konferencji.