Modlitewnik benedyktyński dostępny w sprzedaży


W Wydawnictwie Tyniec właśnie ukazał się Modlitewnik benedyktyński. „Ta książeczka jest pewną propozycją budowania relacji z Bogiem, oby jak najgłębszej. Mnisi próbują robić to przez celebrację liturgiczną, lectio divina i wytrwałą modlitwę osobistą jednocześnie podejmując obowiązki, które wynikają z dnia codziennego. Dlatego zbiorem modlitw mnicha jest dzień codzienny, to jego ofiara i prośba skierowana do Boga” – pisze we wstępie tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki. Modlitewnik zaś zawiera to, co dla mnichów jest ważne, ale co ceni również wiele osób świeckich: Liturgię godzin w układzie jednotygodniowym, wprowadzenie do lektury duchowej litanie i modlitwy do benedyktyńskich świętych. Oprócz tego znajdziecie w nim list Guigona Kartuza o lectio divina, który już od setek lat wprowadza kolejne pokolenia chrześcijan w najlepszą tradycję czytania Słowa Bożego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej księgarni online i do obejrzenia poniższej zapowiedzi.