Liturgia. Uczestniczyć w Bożym dziele

  • 15 października 2019

Liturgia. Uczestniczyć w Bożym dziele

Klasztor jest szkołą służby Pańskiej. W niej uczymy się prawdziwie być przed Bogiem, a raczej w Bogu. Szczególnym momentem takiej nauki jest liturgia:

Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą na dobrych i na złych na każdym miejscu (Prz 15,3). Przede wszystkim jednak powinniśmy być tego niewzruszenie pewni wówczas, gdy uczestniczymy w Służbie Bożej (19,1n).

Podczas liturgii stajemy w misterium całego Kościoła, który oddaje Bogu chwałę. Jest to szczytowy moment naszej służby. Drugi Sobór Watykański zdecydowanie przypomniał, że liturgia „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (Konstytucja o Liturgii 10). Liturgia jest misterium, które nas całkowicie przerasta. W istocie jest celebracją tego, co naprawdę jest. To, co sami spotykamy, co nas otacza i w czym uczestniczymy w doczesności, przemija i przestaje istnieć. To, co naprawdę jest, trwa zawsze. W liturgii stajemy wobec tej rzeczywistości, stąd tak wielkie jej znaczenie.

W Nowym Testamencie wyraża to Księga Apokalipsy, która jest księgą pisaną z perspektywy liturgii niebieskiej. Dopiero patrząc z tej perspektywy, można zobaczyć pełną prawdę o wydarzeniach dokonujących się na ziemi. Nie da się jej wyrazić w zwykłym języku dyskursywnym, ale jedynie językiem symboli, bo właściwy sens tych wydarzeń odnosi się do rzeczywistości Bożej a nie ziemskiej. Nie chodzi o konkretne jednostkowe fakty historyczne, ale o ich sens w perspektywie drogi do Boga, bo ziemska historia jest w istocie jedynie drogą do królestwa Bożego. Każde wydarzenie ma swój początek i koniec, zatem przemija, a pozostaje jedynie nasze spotkanie z Bogiem. Dlatego Pan Jezus mówił: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33). Prawdziwą rzeczywistością jest królestwo Boże, które trwa na wieki, a nie to, co jest chwilowe i przemija.

Jeżeli ponadto uświadomimy sobie, że życie duchowe jest wysiłkiem otwierania się na to, co jest rzeczywiste, to widzimy, jak jest ono bardzo mocno związane z liturgią. Liturgia jest jego podstawowym wymiarem i jednocześnie źródłem.

Często jednak liturgii zupełnie nie rozumiemy, sprowadzając udział w niej jedynie do obowiązku, który musimy wypełnić. Niemniej jest bardzo ważne, byśmy sobie zdawali sprawę z tego, że jest ona najszczytniejszą i najszlachetniejszą czynnością, w jakiej bierzemy udział.

Zazwyczaj taka wysoka ocena wartości liturgii kłóci się z naszym naturalnym nastawieniem, w którym cenimy najbardziej coś, co robimy sami z całym zaangażowaniem, autentycznie, co robimy z głębi naszego serca, z głębi wewnętrznego pragnienia. Liturgia natomiast jest oficjum, czyli czynnością spełnianą z obowiązku. Ponadto jej porządek i ryt jest ustalony z góry od lat i z góry wiadomo, co i kiedy będzie śpiewane i recytowane. Liturgia posiada swój rytuał, którego trzeba się ściśle trzymać. Z tej racji liturgia jest „nudna” dla wielu ludzi. Ten wymiar liturgii bywa bardzo trudny do zaakceptowania, gdyż zazwyczaj jesteśmy nastawieni na nowości, bo one są ciekawe. Pragniemy robić coś zgodnie z własnymi chęciami, a tutaj spotykamy z góry określony ryt i znane teksty. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że zarówno teksty recytowane, jak i wykonywane gesty mają w sobie głębię, która nas całkowicie przerasta. Nie odnosi się to jedynie do samej treści intelektualnej, ale przede wszystkim poprzez słowa i znaki stajemy się uczestnikiem misterium więzi z Bogiem. Dlatego musimy się dać tym słowom i gestom prowadzić. Podczas liturgii chyba najwyraźniej widać słuszność słów Pana Jezusa: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego (Mk 10,15). Najważniejsza dla nas jest świadomość, że podczas liturgii stajemy wobec misterium, które jest głębsze, niż sobie z tego zdajemy sprawę.

Liturgia wymaga wyjścia poza naszą subiektywność i spojrzenia, które potrafi ogarnąć horyzont przekraczający nasze naturalne doświadczenie. Wartość liturgii wynika z treści naszej wiary, jest logiczną konsekwencją Ewangelii. Dlatego też nasze podejście do liturgii, jej zrozumienie i wartość ukazują prawdziwą głębię naszej wiary, która nie jest czymś naturalnym, ale jest zawierzeniem i zaangażowaniem naszej nadziei w Ewangelię. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29). Liturgia jest dla nas szkołą właściwej postawy duchowej, nieustannego bycia przed Bogiem. Przy czym jest ona szkołą taką, jaką jest dla nas życie w rodzinie, gdzie uczymy się mówić nie z podręczników, ale powtarzając za rodzicami i bliskimi słowa, zdania i poprzez komunikację odnajdujemy właściwy sens słów i języka. Z czasem ten język staje się naszym własnym językiem, w którym wyrażamy siebie. Jednak najważniejsze jest to, że ten język nas ukształtował. I tak jest w przypadku liturgii: ona jest dla nas szkołą odnajdywania się przed Bogiem, sposobu zwracania się do Niego, języka naszej modlitwy osobistej. Jako szkoła wymaga ona od nas poważnego potraktowania… / fragment publikacji Dziesięciokrąg /

Włodzimierz Zatorski OSB (ur. 1953) benedyktyn, fizyk, teolog, filozof. Ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.) Od 1980 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, (śluby wieczyste złożył w 1984 r.). Założycieli wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”. Od 2005 do 2009 przeor w Tyńcu, 2010-2013 mistrz nowicjatu. Od 2015 szafarz (ekonom) klasztoru. Od 2002 roku prefekt (opiekun) oblatów świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Autor ponad 40 tytułów książkowych w tym 3 tytuły z zakresu duchowości lidera: Podstawy duchowości lidera (2011), Duchowość lidera. Wybrane zagadnienia (2014), Duchowe dylematy lidera (2017). 

Słuchaj, synu, nauk mistrza…

Od jakiegoś czasu regularnie publikujemy materiały audio na profilach Apple Podcasts oraz Spotify. Jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu docieramy do naszych słuchaczy i czytelników…

Posłuchaj

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Dziękujemy! Za parę minut otrzymasz e-maila z linkiem potwierdzającym subskrypcję...

Coś poszło nie tak...

Darmowy e-book
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position