Liturgia. Uczestniczyć w Bożym dziele / lectio divina Hbr 8 /

  • 17 października 2019

Liturgia. Uczestniczyć w Bożym dziele / lectio divina Hbr 8 /

Zasadniczą postawą w naszym kontakcie z Bożym Słowem jest słuchanie. Czasem na pytanie: A co słychać? dowcipnie odpowiada się: „To zależy od tego, jak się ucho przystawi”. Otóż ta odpowiedź jest bardzo prawdziwa. Rzeczywiście w praktyce to, co usłyszymy, zależy w dużym stopniu od tego, jak się na przekaz otworzymy, czyli jaki przyjmiemy klucz interpretacyjny. Wówczas te same słowa mogą dać całkowicie odmienne rozumienie i sens wypowiedzi.

Warto w tym momencie sobie zdać sprawę z prawdy, którą głosi ogólna zasada hermeneutyczna: „Każda wypowiedź jest ze swej istoty odpowiedzią”. Jeżeli tak jest, to żadnej wypowiedzi nie da się zrozumieć prawdziwie, jeżeli nie znamy pytania, na jakie ta wypowiedź jest odpowiedzią. Ta zasada jest bardzo ogólna i obejmuje nie tylko wypowiedzi słowne, ale też wszelkie sposoby wyrażania się ludzi czy w postaci obrazów, muzyki, gestów itd. Wynika z niej bardzo ważna zasada odczytywania tekstu: „Aby zrozumieć jakąś wypowiedź, trzeba wpierw zrozumieć pytanie, na jakie jest ona odpowiedzią”.

Pytanie, na jakie czytany tekst jest odpowiedzią, nie musi być koniecznie wprost sformułowane, ale należy to rozumieć bardziej ogólnie: jako problem, przed jakim ktoś stanął, może nawet nie do końca go rozumiejąc. Może to być po prostu cierpienie, nie jako prosty ból, który można złagodzić jakimś środkiem uśmierzającym, ale np. cierpienie kogoś, kto widzi cierpienie bliskiej osoby, a sam nie jest w stanie nic zrobić. Jest to cierpienie egzystencjalne, które prowokuje do myślenia, szukania środków zaradczych. Tak widzi genezę myślenia ks. Józef Tischner. Jest ono próbą odpowiedzi na problem, przed jakim człowiek staje. Jeżeli ktoś nie rozumie tego problemu, nie jest także w stanie zrozumieć sensu wypowiedzi, jaka powstała w odpowiedzi na zderzenie się z nim.

Zrozumienie tej zasady uzyskało konkretne przełożenie na praktykę w przygotowywaniu ludzi do czytania słowa Bożego. Polegało ono na ogólnym wykształceniu przez znajomość literatury i kultury świeckiej. W niej mógł każdy odnaleźć podstawowe problemy i pytania ludzi, jakie wiążą się z naszym życiem. Ich znajomość dopiero odsłania przed nami głębię problemów, na które Słowo Boże odpowiada. Odnosi się to ogólnie do otwartości na ludzkie sprawy, jakie spotykamy w naszym osobistym doświadczeniu i w spotkaniach z innymi. Bez właściwej wrażliwości na trudności życia, bez empatii w relacjach z innymi, nasze odczytywanie słowa Bożego może być jedynie próbą odnajdywania sentencji mądrościowych i zasad życia, jako wytycznych dla nas. Natomiast Bóg nie tyle chce nam dać zasady, prawa, normy, abyśmy je wypełniali, ile pragnie, byśmy odkryli prawdę o życiu i to życie sami wybrali. Podstawowe pytanie, jakie przed nami stawia, to pytanie o życie: „Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? (Ps 33,13 Wlg – RegBen Prol 15). Kiedy na nie odpowiadamy pozytywnie i rozumiemy, że odpowiedzi na nie należy szukać w Bożym słowie, rozpoczyna się nasza przygoda lectio divina / Włodzimierz Zatorski OSB Usłyszeć Słowo Boże /

Włodzimierz Zatorski OSB (ur. 1953) benedyktyn, fizyk, teolog, filozof. Ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.) Od 1980 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, (śluby wieczyste złożył w 1984 r.). Założycieli wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”. Od 2005 do 2009 przeor w Tyńcu, 2010-2013 mistrz nowicjatu. Od 2015 szafarz (ekonom) klasztoru. Od 2002 roku prefekt (opiekun) oblatów świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Autor ponad 40 tytułów książkowych w tym 3 tytuły z zakresu duchowości lidera: Podstawy duchowości lidera (2011), Duchowość lidera. Wybrane zagadnienia (2014), Duchowe dylematy lidera (2017). 

Słuchaj, synu, nauk mistrza…

Od jakiegoś czasu regularnie publikujemy materiały audio na profilach Apple Podcasts oraz Spotify. Jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu docieramy do naszych słuchaczy i czytelników…

Posłuchaj

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Dziękujemy! Za parę minut otrzymasz e-maila z linkiem potwierdzającym subskrypcję...

Coś poszło nie tak...

Darmowy e-book
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position