Lectio divina Flp 2, 1-11

  • 5 listopada 2019

Lectio divina Flp 2, 1-11

Spotkanie się z prawdą w drugim człowieku jest dla nas szansą, bo łatwiej nam ją zobaczyć u kogoś niż u siebie samych przez wolność od lęku i zdystansowanie. Z kolei kiedy ją odkrywamy u kogoś innego, łatwiej nam ją odnaleźć w nas samych. Klasycznym tego przykładem była historia uznania przez Dawida swojego grzechu. Prorok Natan, chcąc napomnieć króla, zaczął opowiadać historię o ubogim człowieku skrzywdzonym przez bogacza. Dawid zrozumiał ogrom krzywdy i oburzył się. Wówczas Prorok, korzystając z jego własnego osądu, powiedział: Ty jesteś tym człowiekiem (2 Sm 12,7). W ten sposób pomógł mu zobaczyć, uznać i wyznać swój grzech przed Bogiem.

Święty Grzegorz Wielki powiedział o Piśmie Świętym, że jest „listem Pana Boga do nas”. List jest zawsze skierowany do nas bezpośrednio, nawet wówczas, gdy mówi o innych i opisuje bardzo odległe czasy i wydarzenia. Historia innych ludzi jest dla nas nauczycielką. Jesteśmy do nich podobni. To, co okazało się prawdą w ich życiu, jest prawdą także naszego życia. Mamy wyjątkową okazję uczenia się, wnikając w cudze doświadczenia. W odróżnieniu od innej literatury Pismo Święte wydobywa z doświadczenia ludzkiego to, co najważniejsze: spotkanie z Bogiem i ostateczny sens życia.

Pismo Święte od strony literackiej jest w istocie całą biblioteką różnych ksiąg i tekstów, ale ostatecznie, będąc dziełem wielu ludzkich autorów, żyjących w różnych epokach, reprezentujących zmieniające się kultury, ma jednego Autora i przekazuje jedno orędzie. I chociaż w języku ludzkim nie znajduje ono jednego prostego wyrażenia, w Piśmie Świętym chodzi ostatecznie o „jedno Słowo” wypowiedziane przez Tego jednego Autora. Gdy sobie to uświadomimy, ukazuje się nam następna zasada czytania Pisma Świętego: dopiero wówczas, gdy, czytając różne fragmenty Biblii, zaczynamy słyszeć inne, kiedy całość zaczyna harmonijnie brzmieć, kiedy różne akordy układają się w jedną melodię, wówczas lectio divina staje się prawdziwie Bożym czytaniem, bo w słowach napisanych przez wielu ludzi zaczynamy słyszeć to jedno Słowo, które Bóg do nas wypowiada.

Zanim jednak do tego dojdziemy, trzeba nam oczywiście znać już sam tekst ksiąg biblijnych w całości na tyle dobrze, by umieć rozpoznawać brzmienie jednych tekstów w innych, dostrzegać ich wzajemne powiązania i uzupełnianie się. Wówczas możemy wejść w wewnętrzny dialog z Tym, którego słowa słuchamy. Stopniowo czytanie wprowadza w modlitwę, a nawet staje się modlitwą. Nie chodzi już o modlitwę, która wprowadza nas w lectio divina, ale o tę modlitwę, która rodzi się jako odpowiedź na usłyszane słowo. Modlitwa staje się nieodłącznym elementem samego czytania Pisma Świętego. Jedynie w osobistym otwarciu się na spotkanie Bóg może przemówić przez czytany tekst. Samo techniczne, zewnętrzne opracowywanie tekstów, ich zestawianie i porównywanie, rozpoznawanie nawet pewnych współzależności, nie wprowadza w dialog z Bogiem, a tym samym nie otwiera na Jego słowo / Włodzimierz Zatorski OSB Usłyszeć Słowo Boże /

Włodzimierz Zatorski OSB (ur. 1953) benedyktyn, fizyk, teolog, filozof. Ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.) Od 1980 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, (śluby wieczyste złożył w 1984 r.). Założycieli wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”. Od 2005 do 2009 przeor w Tyńcu, 2010-2013 mistrz nowicjatu. Od 2015 szafarz (ekonom) klasztoru. Od 2002 roku prefekt (opiekun) oblatów świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Autor ponad 40 tytułów książkowych w tym 3 tytuły z zakresu duchowości lidera: Podstawy duchowości lidera (2011), Duchowość lidera. Wybrane zagadnienia (2014), Duchowe dylematy lidera (2017). 

Słuchaj, synu, nauk mistrza…

Od jakiegoś czasu regularnie publikujemy materiały audio na profilach Apple Podcasts oraz Spotify. Jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu docieramy do naszych słuchaczy i czytelników…

Posłuchaj

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej.

Dziękujemy! Za parę minut otrzymasz e-maila z linkiem potwierdzającym subskrypcję...

Coś poszło nie tak...

Darmowy e-book
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position