Galeria zdjęć ze święceń prezbiteratu i diakonatu


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystej Mszy św., w czasie której naszym braciom zostały udzielone święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Sakrament kapłaństwa w Kościele katolickim ma trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i episkopat (sakra biskupia). W toku formacji do kapłaństwa przyszli księża otrzymują najpierw święcenia na diakona, a potem (zwykle po roku, na zakończenie studiów teologicznych) są wyświęcani na prezbiterów. Diakon usługuje celebransowi w czasie Mszy św.; może udzielać chrztu i błogosławieństw, błogosławić małżeństwa, a w czasie Eucharystii pełni także zarezerwowane dla niego funkcje, takie jak proklamowanie Ewangelii czy rozsyłanie zgromadzonych („Idźcie w pokoju Chrystusa!”). Prezbiterat to stopień święceń, który uprawnia do sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, w tym sakramentu pojednania.

Nasi bracia otrzymali święcenia diakonatu (w. br. Brunon Koniecko) oraz prezbiteratu (o. Wojciech Wójtowicz) z rąk J.E. ks. bp. Stanisława Salaterskiego, biskupa pomocniczego tarnowskiego.

Deo gratias!