Droga do nieba otwarta!

  • 12 lutego 2020

Droga do nieba otwarta!

Grzech pierworodny zniszczył przyjaźń człowieka z Bogiem. Osłabił mu rozum i wolę. Odebrał nieśmiertelność i osłabił ciało, które stało się podatne na różne choroby.

Przychodzi Jezus – Zbawiciel. Przygotowuje odkupienie całej ludzkości i w tym celu odpuszcza grzechy i, jak mówią ewangelie, leczy wszystkie choroby wśród ludu. Sam poddaje się wielkiej słabości, przyjmując mękę zadaną Mu przez współbraci. Wreszcie umiera dla naszego zbawienia, by ostatecznie zmartwychwstać jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

Ludzkość odkupiona! Droga do nieba otwarta!

Ale do zasług Jezusa my musimy dołączyć nasz trud, zwyciężając nadzieją i miłością wtedy, kiedy jesteśmy doświadczani w rozmaity sposób, zwłaszcza przez choroby, które pozostały jako jeden ze skutków grzechu pierworodnego. A Jezusowi pomagamy, kiedy idąc w Jego ślady, też leczymy choroby wśród ludu. Zawodowo robi to Służba Zdrowia: lekarze, pielęgniarki i wszyscy pracownicy medyczni, ale też każdy z nas musi być wrażliwy na chorobę drugiego człowieka i starać się ulżyć mu w możliwy dla siebie sposób. Wszystkie zakony od początku swego istnienia zakładały szpitale i przytułki. Wiemy, jakie są kłopoty dzisiaj ze Służbą Zdrowia, dlatego my też pamiętajmy i troszczmy się o naszych chorych, który są w najbliższym czy dalszym otoczeniu.

11 lutego we Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorych. Niech on nam przypomni nasze obowiązki względem chorego człowieka. Niech jednocześnie nauczy nas cierpliwie znosić własne słabości i choroby w łączności z cierpieniami Jezusa i całego świata dla zbawienia wszystkich ludzi.


Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position