„Cisza jest pełnią słowa. Jak rozumieć apoftegmaty Ojców Pustyni?”


U początku Wielkiego Postu portal duchowości benedyktyńskiej PSPO proponuje nową serię wideoklipów z komentarzami do wybranych apoftegmatów Ojców Pustyni. Autorem krótkich konferencji, wprowadzających w duchowość egipskiej pustyni, jest tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki.

Apoftegmaty to krótkie formy literackie, które często przywołują krótką rozmowę, np. między abba a jego uczniem, jak to jest w przypadku apoftegmatów Ojców Pustyni. Te krótkie dialogi, lub czasem po prostu zwięzłe wypowiedzi Ojców, przetrwały stulecia, składając się na dziedzictwo pierwotnego monastycyzmu. Mnisi pustyni toczyli walkę ze swymi słabościami, szukając Bożej pomocy i jednocząc się z Bogiem poprzez praktykę nieustannej modlitwy. Apoftegmaty przekazują wiele z ich mądrości, dając dostęp do ich żywego doświadczenia.

O. Szymon Hiżycki będzie wyjaśniał i komentował wybrane apoftegmaty raz w tygodniu. Seria rozpoczyna się u początku Wielkiego Postu, lecz w założeniach nie będzie nim ograniczona i potrwa dłużej.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego klipu.