Kategoria: Czytelnia

Eucharystia a wychowanie i samowychowanie
Zbawiciel nasz w dniu Wniebowstąpienia rozesłał, apostołów ze słowami „idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je… nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem (Mt 28, 19–20). Rozważając ten Pański testament [...]
Przeczytaj
Pismo Święte na ambonie. Trzy hasła: więcej, trafniej, głębiej!
Dowodzić doniosłości Pisma Św. dla naszych kazań – to wyważać drzwi otwarte. Causae motivae są nam dobrze znane, co najwyżej przytoczymy tu niektóre causae impulsivae, ażeby sobie odświeżyć zagadnienie pierwszorzędnego [...]
Przeczytaj
„Nieznany żołnierz” dzieła odnowy liturgii. Cyprian Vagaggini OSB (1909-1999)
Dnia 18 stycznia 1999 zmarł w Camaldoli o. Cyprian Vagaggini OSB, jeden z głównych pracowników dzieła odnowy liturgii, którego podstawy dała ogłoszona 4 grudnia 1963 Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum [...]
Przeczytaj
Viventis et videntis. Msza św. jako widowisko…
Msza św. jako przedstawienie – ta myśl raz po raz wraca w literaturze liturgicznej. W ogóle liturgia budzi coraz szersze zainteresowanie, bądź – entuzjazm, bądź ostre sprzeciwy. Ut quid, perditio [...]
Przeczytaj
Liturgia zawsze podlegała wpływom kulturalnego środowiska, ponieważ odprawia się ją dla konkretnej społeczności ludzkiej…
Soborowa Konstytucja o liturgii jest dekretem przynoszącym nie tylko praktyczne zarządzenia w sprawie liturgii, lecz dokumentem doktrynalnym zawierającym głębokie uzasadnienie postanowionych reform. W Motu proprio Sacram liturgiam Papież Paweł VI [...]
Przeczytaj
Ruch liturgiczny jak i ruch biblijny to przejawy jednej i tej samej charakterystycznej dla naszych…
Zagadnienie stosunku wzajemnego, modlitwy liturgicznej i modlitwy prywatnej wypłynęło w całej swej jaskrawości przed paru dziesiątkami lat, kiedy odradzający się nurt życia liturgicznego spotkał się z urobioną przez ostatnie stulecia [...]
Przeczytaj
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position