Kategoria: Czytelnia

Żyć według benedyktyńskiej recepty: Bóg na pierwszym miejscu, solidna i sensowna praca…
Jezus przypomina nam w Ewangelii, że mamy być cichymi i pokornego serca. Wydaje się, że recepta niezbyt skuteczna na dzisiejsze czasy. Owszem. Jeśli człowiek cichy i pokornego serca zostanie sam, [...]
Przeczytaj
Bez pokory nie ma prawdziwej miłości, bez pokory nie ma odkrycia prawdy, nie ma prawdziwej…
Powiedział Abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»” (1 Apo 7). Dzisiaj, kiedy [...]
Przeczytaj
Funkcja wychowawcza liturgii
Dnia 25 grudnia 1965 roku Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów opublikowała Instrukcję o liturgicznym wychowaniu alumnów, instrukcja odnosi się przede wszystkim do adeptów stanu duchownego, lecz określa również rolę Liturgii w [...]
Przeczytaj
Liturgia. Uczestniczyć w Bożym dziele / lectio divina Hbr 8 /
Zasadniczą postawą w naszym kontakcie z Bożym Słowem jest słuchanie. Czasem na pytanie: A co słychać? dowcipnie odpowiada się: „To zależy od tego, jak się ucho przystawi”. Otóż ta odpowiedź [...]
Przeczytaj
Duchowość diakona, prezbitera i biskupa w świetle obrzędów święceń
Kościół starannie przygotowuje kandydatów do kapłaństwa i stopniowo powierza im zadania w służbie Bożej, a równocześnie rozwija przed nimi program życia kapłańskiego. Program ten jest nakreślony w tekstach Pontyfikału rzymskiego, [...]
Przeczytaj
Liturgia. Uczestniczyć w Bożym dziele
Klasztor jest szkołą służby Pańskiej. W niej uczymy się prawdziwie być przed Bogiem, a raczej w Bogu. Szczególnym momentem takiej nauki jest liturgia: Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i [...]
Przeczytaj
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position