Kategoria: Czytelnia

Duch przybrania za synów
Jednym z podstawowych elementów duchowości benedyktyńskiej jest duch przybrania za synów. Mnich ma świadomość, że został wezwany przez Boga Ojca w Jego Synu, aby żył w Nim i doszedł do [...]
Przeczytaj
„Czcigodna Matka”. Katarzyna Mechtylda de Bar (1614-1698) założycielka Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Katarzyna de Bar, rodem Lotarynka, najpierw anuncjatka pod imieniem „siostry Swięty-Jan” (po francusku tak można), później zaś benedyktynka pod imieniem Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu, wreszcie założycielka kongregacji benedyktynek od Nieustającej [...]
Przeczytaj
Lectio divina Flp 2, 1-11
Spotkanie się z prawdą w drugim człowieku jest dla nas szansą, bo łatwiej nam ją zobaczyć u kogoś niż u siebie samych przez wolność od lęku i zdystansowanie. Z kolei [...]
Przeczytaj
Annales Monasterii SS. Apostolorum Petri et Pauli in Tyniec / część 6 /
Piątek, 3 listopada 1939 r. Żyjemy dalej pod znakiem oszczędności. Coraz trudniej jest w Krakowie o różne artykuły spożywcze i inne codziennej potrzeby, więc trzeba oszczędzać na każdym kroku. I [...]
Przeczytaj
Wartości modlitwy nie mierzy się przeżyciem
Pustelnikiem zostawał człowiek, który w ten sposób chciał faktycznie i nieodwołalnie wyrazić swój wybór Boga. Ktoś mógłby tu chcieć dopowiedzieć „wybór Boga jako najwyższej wartości” – ale nie bójmy się [...]
Przeczytaj
Modlitwa. Spotkać się z Bogiem w sercu
Bóg nie jest zewnętrzną instancją, nie jest jedynie Sędzią naszych zachowań i działań, ale najgłębszą tajemnicą naszego życia. „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (por. Dz 17,28). Spotkać możemy [...]
Przeczytaj
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position