Annales Monasterii SS. Apostolorum Petri et Pauli in Tyniec / część 3 /

  • 9 sierpnia 2019

Annales Monasterii SS. Apostolorum Petri et Pauli in Tyniec / część 3 /

Piątek, dn. 11 sierpnia 1939 r. Wczoraj przyjechał do naszego klasztoru br. konwers Maurycy z Lubinia, będzie on naszym kucharzem. Dziś znowu zgromadzenie nasze powiększyło się o jednego członka, jest nim pierwszy postulant jaki się zgłosił do Tyńca p. Fuks z Białego Kościoła k. Krakowa.

12 sierpnia – 30 sierpnia 1939 r. W czasie nieobecności annalisty zaszły następujące wypadki. Zakończono wiercenie w studni ponieważ prace zostały uwieńczone rezultatem, jeśli nie całkowitym, to w każdym razie pomyślnym. Obecnie dezynfekuje się otrzymaną wodę. Postulant nasz rozpoczął czas probacji poprzedzającej wstąpienie do nowicjatu i nosi już habit. Pozatem przyjęto jednego kandydata do braci konwersów. Jest nim Wańczura, pochodzi z okolic Rawy Ruskiej. Ojcowie kameduli z pobliskiego klasztoru na Bielanach ofiarowali nam sto kilo pomidorów. Otrzymaliśmy również od Pana Kaplickiego, byłego prezydenta miasta Krakowa, a obecnie jednego z dyrektorów Kopalni Jaworznickich, 15 ton węgla. Sytuacja międzynarodowa stale się pogarsza i w okolicy pełno jest wojska. W niedzielę 27 b. m. ułani 24 Pułku wysłuchali Mszy św. w kościele opackim, okolicznościowe kazanie wygłosił o. Piotr Rostworowski, poczem oficerowie zostali przez Ojca Przeora zaproszeni na śniadanie. W poniedziałek 28 parę tanków ćwiczyło na polach po drugiej stronie Wisły. Z powodu trudności aprowizacyjnych związanych z sytuacją ogólną od tygodnia pozbawieni jesteśmy masła, które przy śniadaniu zastępuje się przez konfiturę. Urządzenia wewnętrzne domu stale postępują naprzód. Skończono już schody wejściowe, które pokryte chodnikiem nadają od razu wnętrzu domu wygląd bardziej „habitable”. Ustawia się również szafy i półki na bibliotekę. Niedawno otrzymaliśmy dla biblioteki bardzo piękny dar pochodzący od rodziny p. Pawła Górskiego z Warszawy. Jest to 4.000 książek z zakresu literatury polskiej i innej, historii, religii, z dziedziny społecznej i ekonomicznej. Zaprowadzamy też telefon włączony do sieci w Skawinie. W ogrodzie posadzono truskawki i jarzyny. Dziś w środę 30 sierpnia zarządzono mobilizację. Wskutek tego z klasztoru udaje się do swego rejonu br. Pachomiusz, z robotników zaś zatrudnionych przez nas odchodzą stolarz i ogrodnik.


Pragniemy tymi publikacjami przybliżyć naszą historię i uczcić pamięć benedyktynów, którzy w tym trudnym dla Polski okresie II wojny światowej rozpoczynali wielkie dzieło odnowy opactwa tynieckiego.

Od jakiegoś czasu uruchomiliśmy dla chętnych funkcję newslettera, za pomocą którego otrzymacie na skrzynkę e-mail najnowsze artykuły i aktualności ze strony opactwa tynieckiego. Po prawej stronie znajdziecie formularz zapisu, po którym należy potwierdzić w wiadomości zwrotnej chęć subskrypcji.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position